Регуляторна діяльність

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про засади державної регуляторної політики
                 у сфері господарської діяльності